Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

TARIEVEN

Alle tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,30 per kilometer en eventuele parkeerkosten, tenzij anders overeengekomen.

OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN,

HERINNERINGEN EN AANMANINGEN

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Een offerte is een aanbod, beide partijen moeten akkoord zijn voordat de offerte (een aanbod) bindend is. Een offerte wordt per mail bevestigd door de potentiële klant. Deze ontvangt van PaintIreen een bevestigingsmail ter akkoord. Offertes zijn geldig tot 7 dagen na opmaakdatum. Herinneringen worden per e-mail verzonden. Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

BOEKING

PaintIreen hanteert een startboeking vanaf 2 uur. Wilt u PaintIreen boeken voor een kortere tijd dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijkt aan het tarief dat staat voor 2 uur.

WACHTKOSTEN

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn, rekent PaintIreen voor de tussenliggende uren wachtkosten tegen het afgesproken uurtarief.

REISKOSTEN

De reiskosten worden berekend vanaf de vestiging van PaintIreen tot aan de opgegeven locatie en terug. Deze reiskosten bedragen € 0,30 per gereden kilometer. Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps.

PARKEERKOSTEN

Bij betaald parkeren zijn deze kosten voor de opdrachtgever.

BETALING

Bedrijven: Binnen 30 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekeningnummer. Wanneer de rekening niet tijdig betaald is, dan ontvangt u een 1e herinnering. Bij de 2e herinnering wordt de factuur verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Na de 2e herinnering volgt een aanmaning en wordt de factuur verhoogd met 10%. Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aaneen incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag dient vooraf voldaan te zijn op rekeningnummer of dient contant op locatie bij aankomst van PaintIreen te worden voldaan.

TOESLAGEN

Voor opdrachten op zondagen en nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% Ook wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 uur en 8.00 uur geldt deze toeslag.

WIJZIGINGEN EN ANNULERING

Wijziging van de opdracht (bijv. aantal personen, aantal uren etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

Daarbij hanteert PaintIreen de volgende voorwaarden:

  • Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).
  • Bij wijziging binnen 14 dagen tot en met de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft.

Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast. Bij annulering van de opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening.

PaintIreen behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdracht of opdrachtgever. PaintIreen behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier per mail en indien mogelijk telefonisch van op de hoogte worden gebracht. PaintIreen zal ten alle tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van bepaalde omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er geen passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de (schmink)activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. PaintIreen rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip.

 

LOCATIE OPDRACHT EN WERKOMSTANDIGHEDEN

– De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht.

– De mogelijkheid tot het verversen van water

– Wanneer er buiten geschminkt wordt: een bescherming tegen de zon (schmink smelt nl in de zon) en een overkapping bij regen.

– Tevens zorgt de opdrachtgever voor een (sta)tafel en 2 hoge stoelen en/of krukken.

– Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen bepaalt PaintIreen welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

– Werktijden worden door PaintIreen strikt gehanteerd. Wilt u dat PaintIreen langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk, dan worden de kosten hiervoor aan udoorberekend tegen het reguliere uurtarief eventueel in overleg verhoogd met een toeslag.

– PaintIreen heeft na elke twee uur schminken recht op een doorbetaalde pauze van vijftien minuten.

– Bij een boeking van acht uur behoudt PaintIreen zich het recht om dertig minuten doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten.

 

TOEZICHT TIJDENS KINDERSCHMINKEN

Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken. PaintIreen is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de locatie buiten haar eigen activiteiten.

AANSPRAKELIJKHEID

PaintIreen erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle door PaintIreen gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk en voldoen aan de Europese richtlijnen van de cosmeticawet. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden tijdens en na afloop grondig gereinigd. PaintIreen behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, krentenbaard, ontstoken ogen en wondjes ed. niet te schminken. Bij twijfel geen schmink of grime.

FOTO’S EN AUTEURSRECHT

PaintIreen behoudt zich het recht haar (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op de website/social media van PaintIreen geplaatst worden. Indien opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient dit bij aanvang nadrukkelijk te worden aangegeven. Op alle foto’s van PaintIreen rusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van PaintIreen.

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

PaintIreen behoudt zich het recht voor haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te promoten middels het dragen van eigen werkkleding, plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van flyers en visitekaartje